Ενημερωτική επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης ΠΔΕ - Πάτρας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Events Western Greece EuropeDirect 14-05-2015

Φωτογραφικό υλικό από την ενημέρωση των μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Πύργου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή.