112 Ευρωπαϊκός αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Events Western Greece EuropeDirect 30-04-2013

Βιντεάκια της Αντιπροσωπείας για τον Ευρωπαϊκό αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.