Ενημέρωση

14 Μαρ

Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Δελτία Τύπου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 14-03-2013

Οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών θα έχουν νέα και καλύτερα δικαιώματα ενημέρωσης, φροντίδας και μεταφοράς με άλλες πτήσεις όταν καθηλώνονται σε κάποιο αερολιμένα. Ταυτόχρονα θα βελτιωθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των καταγγελιών και τα μέτρα επιβολής, ώστε οι επιβάτες να απολαμβάνουν πράγματι τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Διαβάστε περισσότερα...

14 Μαρ

Η Επιτροπή προτείνει κανόνες με στόχο την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων

Δελτία Τύπου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 14-03-2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε λειτουργικούς κανόνες για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-20.

Διαβάστε περισσότερα...

14 Μαρ

Πάνος Καρβούνης: Η κρίση αφορά όλα τα κράτη της ΕΕ

Δελτία Τύπου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 14-03-2013

Ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Π. Καρβούνης τόνισε στον ΣΚΑΪ (14/3/2013) ότι «χωρίς οικονομική σύγκλιση δεν μπορεί να υπάρξει κοινό νόμισμα που να απευθύνεται σε όλους.».

Διαβάστε περισσότερα...

14 Μαρ

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να στηρίξει τη Γαλάζια ανάπτυξη μέσω της αειφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων και παράκτιων

Δελτία Τύπου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 14-03-2013

Η πρόταση – που έχει τη μορφή σχεδίου οδηγίας – στοχεύει στη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών στα κράτη μέλη της ΕΕ, με απώτερο σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων και της χρήσης πόρων στη θάλασσα και τις ακτές παραμένει αειφόρος.

Διαβάστε περισσότερα...