Βίντεο: Digital Single Market: mid-term review

Press Representation in Greece 15-05-2017

Μετά την παρουσίαση της ενδιάμεσης ανασκόπησης ψηφιακής ενιαίας αγοράς σήμερα, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτό το βίντεο το οποίο παρουσιάζει τους βασικούς τομείς στους οποίους έχει σημειωθεί πρόοδος και είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης. Από την έναρξη της στρατηγικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς το 2015, η Επιτροπή εξέδωσε 16 βασικά μέτρα, παρουσιάζοντας συνολικά 35 προτάσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες.

Στην ανασκόπηση εντοπίζονται επίσης 3 τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω δράση της ΕΕ, όπως η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων σε όλες τις δυνατότητές της. Την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Ευρώπης αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο · Και την προώθηση των διαδικτυακών πλατφορμών ως υπεύθυνων παραγόντων ενός δίκαιου οικοσυστήματος στο Διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο