Προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

19 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στα πλαίσια του προγράμματος EUROPE DIRECT 2018

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 19-06-2018

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2018, ενδιαφέρεται για την απασχόληση ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Κέντρου, με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τέλους του προγράμματος, ήτοι την 31/12/2018, και για ποσό έως 5.000,00€.

Διαβάστε περισσότερα...

10 Ιουλ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) για τη μίσθωση διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΓΑΖΩ»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 10-07-2016

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί σε διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) τους ενδιαφερόμενους, για τη μίσθωση διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΓΑΖΩ» που υλοποιείται στην Πάτρα με δικαιούχο την ΠΔΕ και εταίρο την ΙΜ Πατρών, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00' μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των μισθίων της υπ' αριθμ. 119357/118/10.05.2016 Ά επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας (α & β παράταση) μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» για οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ή προσφορά τους κρίθηκε απαράδεκτη, με την 763/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε..

Διαβάστε περισσότερα...

17 Φεβ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια toner για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 17-02-2016

Το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο (2) toner συνολικού κόστους έως 45,00 € / ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

02 Φεβ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια USB 4G για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 02-02-2016

Το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια 250 τεμαχίων USB 4G εκτυπωμένο σε 2-όψεις με τα λογότυπα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, συνολικού κόστους έως 2.250,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...