Οι Ευρωεκλογές 2014 με μια ματιά

Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης. Ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους 750 συν τον πρόεδρο. Σήμερα τα Μέλη του είναι 766 (754 μέχρι το 2014 +12 Κροάτες).

Η εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο 6 μελών ανά κράτος μέλος. Κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει περισσότερες από 96 έδρες.

Από το 1979, οι ευρωβουλευτές εκλέγονται για πέντε έτη με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.

Κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της εκλογικό νόμο για τις ευρωεκλογές.

Οι ευρωπαϊκές εκλογές γίνονται με αναλογικό σύστημα.

Όριο ηλικίας για το δικαίωμα ψήφου είναι τα 18 έτη, εκτός από την Αυστρία όπου είναι τα 16.

 • Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Ισχύουν νέοι κανόνες για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, που εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών.
 • Μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές ευρωπαϊκά κόμματα.
 • Μπορούν να υπάρξουν μεμονωμένοι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής.
 • Ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία με την οικονομική κρίση και την δραματική ανεργία.
 • Η "Ευρώπη" είναι παρούσα σε κάθε πράξη στην καθημερινότητά μας.
 • Περισσότερη δημοκρατία
 • Ενίσχυση νομιμοποίησης
 • Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα ευρωπαϊκά "κοινά"

Πλαίσιο ρυθμίσεων:
 • Έκθεση ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ όσον αφορά το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων
  • Θέσπιση ειδικού και ενιαίου ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά τους ιδρύματα.
  • Οργανωτική ομοιομορφία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.
  • Δικαίωμα ίδρυσης ευρωπαϊκού κόμματος μόνο για εθνικά ή περιφερειακά κόμματα.
  • Απαίτηση εκπροσώπησης σε επτά τουλάχιστον κράτη μέλη.
  • Για να χρηματοδοτηθεί ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Έκθεση DUFF σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976
  • 25 ευρωβουλευτές να εκλέγονται από μία ενιαία εκλογική περιφέρεια που θα αποτελείται από τη συνολική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια θα απαρτίζονται από υποψηφίους προερχόμενους από τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών και δύνανται να διασφαλίζουν κατάλληλη εκπροσώπηση των φύλων
  • Κάθε ψηφοφόρος θα μπορεί να δίδει μια ψήφο με το πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο πέρα από την ψήφο του για το εθνικό ή περιφερειακό ψηφοδέλτιο
  • Καθορίζεται η ανακατανομή των υφιστάμενων 751 εδρών μεταξύ των κρατών
 • Έκθεση DUFF σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης των εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014
  • Τα εθνικά πολιτικά κόμματα να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με την πολιτική συγγένειά τους με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, καθώς και με την υποστήριξή τους προς τον υποψήφιό του για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής και το πολιτικό του/της πρόγραμμα.
  • Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να ορίσουν τους υποψηφίους τους για την προεδρία της Επιτροπής αρκετά έγκαιρα πριν από τις εκλογές ώστε να είναι σε θέση να διοργανώσουν μια σημαντική ευρωπαϊκής εμβέλειας προεκλογική εκστρατεία.
  • Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες να εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια.
  • Τα πολιτικά κόμματα να εξασφαλίσουν ότι τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κοινοποιούνται τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την έναρξη των εκλογών.
 • Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (συντ. EFA), ιστοσελίδα:  www.e-f-a.org
 • Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία (συντ. EAF), ιστοσελίδα:  www.eurallfree.org
 • Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πρασίνων (συντ. EGP), ιστοσελίδα:  europeangreens.eu
 • Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (συντ. EPP), ιστοσελίδα:  www.epp.eu
 • Ευρωπαϊκό Χριστιανικό Πολιτικό Κίνημα (συντ. ECPM), ιστοσελίδα:  www.ecpm.info
 • Ευρωπαίοι Ενωμένοι για τη Δημοκρατία- Δημοκράτες της ΕΕ (συντ. EUD), ιστοσελίδα:  www.eudemocrats.org
 • Κίνηση για μία Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας (συντ. MELD), ιστοσελίδα:  www.meldeuropa.com
 • Κόμμα Ευρωπαίων σοσιαλιστών (συντ. PES), ιστοσελίδα:  www.pes.eu
 • Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (συντ. EL), ιστοσελίδα:  www.european-left.org
 • Kόμμα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (συντ. ALDE), ιστοσελίδα:  www.aldeparty.eu
 • Συμμαχία Ευρωπαϊκών Εθνικών Κινημάτων (συντ. AENM), ιστοσελίδα:  aemn.eu
 • Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και μεταρρυθμιστών (συντ. AECR), ιστοσελίδα:  www.aecr.eu

* Τα κόμματα εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά σύμφωνα με την ελληνική τους ονομασία.