Ποιοί ψηφίζουν στην Ευρώπη;

Κάθε κράτος/μέλος έχει διαφορετικούς κανόνες που καθορίζουν ποιοί μπορούν να ψηφίσουν και ποιοί μπορούν να είναι υποψήφιοι ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί σε κράτος/μέλος στο οποίο αυτός/αυτή δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα κατοικίας του/της, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της χώρας αυτής - το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 39 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το δικαίωμα ψήφου περιγράφεται στα άρθρα 20(1) και 22(1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπώς, είναι δυνατό για ένα άτομο να έχει την επιλογή της ψήφου σε περισσότερα από ένα κράτη/μέλη της ΕΕ. Για παράδειγμα, ένας Πορτογάλος πολίτης ο οποίος σπουδάζει σε πανεπιστήμιο στη Γαλλίας και ζει περιοδικά στον τόπο κατοικίας της οικογένειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δυνατότητα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γαλλία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο παραπάνω σενάριο, αν και ο Πορτογάλος πολίτης δικαιούται να ψηφίσει σε τρία κράτη/μέλη της ΕΕ, αυτός/αυτή επιτρέπεται να ψηφίσει σε ένα μόνο από τα τρια εμπλεκόμενα κράτη/μέλη.

Κράτος/Μέλος Νόμιμοι ψηφοφόροι Νόμιμοι υποψήφιοι
Αυστρία
 • Αυστριακοί πολίτες οι οποίοι είναι ηλικίας 16 ετών και άνω για την ημέρα των εκλογών και κατοικούν στην Αυστρία.
 • Αυστριακοί πολίτες οι οποίοι είναι ηλικίας 16 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών, που κατοικούν στο εξωτερικό και έχουν υποβάλει κοινοποίηση πρέπει να αναγράφονται στον εκλογικό κατάλογο του αυστριακού κοινότητας ήταν κάτοικος.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 16 ετών και άνω, που διαμένουν στην Αυστρία, και έχουν υποβάλει μια ειδοποίηση να αναγράφονται στον εκλογικό κατάλογο του αυστριακού κοινότητας που είναι κάτοικος.
 • Ομοίως όπως περιγράφηκε αριστερά, η παθητική ηλικία ψήφου είναι 18 αντί για 16.
Βέλγιο
 • Βέλγοι πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που κατοικούν στο Βέλγιο και έχουν εγγραφεί στο μητρώο του πληθυσμού του βελγικού δήμου στις ή πριν από τις 31 Μαρτίου 2014.
 • Βέλγοι πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που κατοικούν εκτός του Βελγίου, οι οποίοι έχουν στείλει αίτηση να ψηφίσουν στη βελγική διπλωματική ή προξενική αρχή στη χώρα διαμονής τους μέχρι 16 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στο Βέλγιο, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών, τα οποία εγγράφονται στο μητρώο του πληθυσμού ή στο μητρώο αλλοδαπών του δήμου διαμονής τους και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στις ή πριν από τις 31 Μαρτίου 2014.
 • Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και παραλείποντας να ψηφίσουν μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο μέχρι 137,50€.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 21 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που μιλούν γαλλικά, ολλανδικά και γερμανικά.
Βουλγαρία
 • Βούλγαροι πολίτες που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών από την ημέρα της ψηφοφορίας, έχουν διαμείνει στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, δεν είναι σε διαθεσιμότητα και δεν εκτίσουν στερητική της ελευθερίας ποινή.
 • Κάθε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν είναι Βούλγαρος υπήκοος, έχει το δικαίωμα να εκλέγουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών από την ημέρα των εκλογών, είναι δεν σε διαθεσιμότητα, δεν εκτίσουν στερητική της ελευθερίας ποινή, βρίσκεται σε μια διαρκή ή το καθεστώς μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, έχει διαμείνει στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών, δεν στερείται του δικαιώματος να εκλέγει στο κράτος μέλος του οποίου το πρόσωπο είναι υπήκοος και έχει δηλώσει εκ των προτέρων, με δήλωση εγγράφως, η επιθυμία της να ασκήσει το δικαίωμά του να ψηφίσει στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
 • Βούλγαρος πολίτης που έχει συμπληρώσει την ηλικία των 21 ετών από την ημέρα της ψηφοφορίας, δεν κατέχει την υπηκοότητα κανενός κράτους που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι σε διαθεσιμότητα, δεν εκτίσουν στερητική της ελευθερίας ποινή, έχει μια μόνιμη διεύθυνση στην Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, και έχει διαμείνει στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών.
 • Κάθε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν είναι Βούλγαρος υπήκοος, έχει συμπληρώσει την ηλικία των 21 ετών από την ημέρα της ψηφοφορίας, δεν κατέχει την υπηκοότητα κανενός κράτους που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι σε διαθεσιμότητα, δεν εκτίσουν στερητική της ελευθερίας ποινή, δεν στερείται του δικαιώματος να εκλέγονται στο κράτος μέλος του οποίου το πρόσωπο είναι υπήκοος, βρίσκεται σε μια διαρκή ή το καθεστώς μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, έχει διαμείνει στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, και έχει δηλώσει, με δήλωση εγγράφως, η επιθυμία τους να εκλεγεί.
Κροατία
 • Οι πολίτες της Κροατίας
 • Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κροατία είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τις εκλογές.
 • Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Κροατία είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τις εκλογές.
Τσεχία
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των πολιτών για τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο περιορισμό για λόγους προστασίας της υγείας ή την ανάκληση ή τη νομική ικανότητα.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δανία
 • Δανοί πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που κατοικούν στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εκτός και αν στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω για την ημέρα των εκλογών και διαμένει στη Δανία, εκτός αν στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν έχουν καταδικαστεί για πράξη που κατά την κοινή γνώμη καθιστά ανάξιο να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Εσθονία
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών και η διεύθυνση του οποίου είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο. Ένα άτομο που έχει χάσει την ενεργό νομικής τους ικανότητας όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγειν και ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα και εκτίει την ποινή σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα, δεν μπορεί να ψηφίσει.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον 21 ετών και πληρούν τις προϋποθέσεις του δικαιώματος να ψηφίσουν, εκτός από τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Φιλανδία
 • Κάθε Φινλανδός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ψηφοφορίας στη Φινλανδία και των οποίων δήμο της κατοικίας, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο, στη Φινλανδία για την 51η ημέρα πριν από την ημέρα των εκλογών, εκτός εάν αυτός/αυτή έχει χάσει το δικαίωμα να ψηφίσουν στο κράτος μέλος του οποίου πολίτης αυτός/αυτή είναι.
 • Φινλανδοί πολίτες δικαιούνται να ψηφίσουν και να διαθέτουν ικανότητα δικαίου.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν καταχωρηθεί και καταχωρούνται στο μητρώο της ψηφοφορίας στη Φινλανδία και δεν έχουν χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του κράτους στο οποίο ανήκει.
Γαλλία
 • Γάλλοι πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που διαμένουν στη Γαλλία και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
 • Γάλλοι πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που κατοικούν εκτός της Γαλλίας και εγγράφονται είτε στην προξενική μητρώο των εκλογέων (la liste Εκλογική consulaire) ή στο μητρώο του δήμου με τις οποίες σχετίζονται (τόπος γέννησης, τελευταία κατοικία στη Γαλλία, του δήμου ενός εκ των προγόνων, σύζυγος ή συγγενείς, δήμο όπου κατέχουν μια κατοικία ή να πληρώσει τους τοπικούς φόρους) το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη Γαλλία, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 23 ετών και άνω.
Γερμανία
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που κατοικεί στη Γερμανία, εφόσον κατοικούν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τουλάχιστον τρεις μήνες.
 • Επιπλέον, Γερμανοί πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω που έχουν ζήσει στη Γερμανία για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες μέσα στα τελευταία 25 χρόνια, όταν ήταν τουλάχιστον 14 ετών.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω.
Ελλάδα
 • Έλληνες πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που κατοικούν στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους σε ένα ελληνικό δήμο ή κοινότητα, εκτός εάν στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 • Έλληνες πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, που έχουν καταχωρηθεί στους εκλογικούς καταλόγους σε ένα ελληνικό δήμο ή κοινότητα και έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν στο εξωτερικό με την ελληνική πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας διαμονής τους το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2014, εκτός και αν στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών, που κατοικούν στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους το αργότερο στις 3 Μαρτίου 2014.
 • Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 25 ετών και άνω, εκτός και αν στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
Ιρλανδία
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τη συνήθη διαμονή στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας την 1η Σεπτεμβρίου 2013, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα της ψηφοφορίας και περιλαμβάνονται στο Μητρώο των εκλεκτόρων.
 • Ιρλανδοί πολίτες οι οποίοι είναι μόνιμοι σε υπηρεσία στο εξωτερικό (και των συζύγων τους), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των ταχυδρομικών ψηφοφόρων.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από την ηλικία των 21, που δεν είναι με οποιονδήποτε τρόπο αποκλεισμένοι από την εκλογή τους στην Ιρλανδική Βουλή.
Ιταλία
 • Ιταλοί πολίτες και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που κατοικούν στην Ιταλία και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της πόλης κατοικίας τους μέχρι και 19 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.
 • Ιταλοί πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και έχουν υποβάλει αίτηση στο ιταλικό προξενείο μέχρι και 18 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.
 • Ιταλοί πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που κατοικούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς της εργασίας, των σπουδών ή ζουν με την οικογένεια τους και έχουν υποβάλει αίτηση στο ιταλικό προξενείο μέχρι και 18 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 25 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που δεν στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στη χώρα καταγωγής τους.
Λουξεμβούργο
 • Πολίτες του Λουξεμβούργου 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που κατοικούν στο Λουξεμβούργο ή στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι και 87 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στο Λουξεμβούργο για τουλάχιστον 2 χρόνια, άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι και 87 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.
 • Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική.
 • Πολίτες του Λουξεμβούργου ηλικίας 18 ετών και άνω για την ημέρα των εκλογών που κατοικούν στο Λουξεμβούργο.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω για την ημέρα των εκλογών που κατοικούν στο Λουξεμβούργο για τουλάχιστον 5 χρόνια.
Ολλανδία
 • Ολλανδοί πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών.
 • Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στις Κάτω Χώρες, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών και που δεν στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στη χώρα καταγωγής τους.
 • Ολλανδοί πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών.
 • Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στις Κάτω Χώρες, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών και που δεν στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στη χώρα καταγωγής τους.
Πολωνία
 • Πολωνοί πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που κατοικούν εκτός Πολωνίας και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που κατοικούν στην Πολωνία και εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 21 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που κατοικούν στην Πολωνία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση για τουλάχιστον 5 χρόνια, που ποτέ δεν είχαν καταδικαστεί για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε συνειδητά ή κατηγορούνται από τον εισαγγελέα.
Πορτογαλία
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που διαμένουν στην Πορτογαλία και εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
 • Πορτογάλοι πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών που κατοικούν εκτός Πορτογαλίας και εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ισπανία
 • Ισπανοί πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών, που καταγράφονται στο μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της κατοικίας τους (Padrón) και έχουν εκφράσει επισήμως την επιθυμία τους να ψηφίσουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ισπανία
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σουηδία
 • Σουηδοί πολίτες άνω των 18 ετών την ημέρα των εκλογών που είναι, ή κάποια στιγμή να έχουν καταχωρηθεί στους κατοίκους της Σουηδίας.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών, που ανήκουν στους τρέχοντες εγγεγραμμένους κατοίκους της Σουηδίας και έχουν υποβάλει αίτημα να αναφέρονται στους εκλογικούς καταλόγους.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ηνωμένο Βασίλειο
 • Βρετανοί, Ιρλανδοί και της Κοινοπολιτείας των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της Κύπρος και η Μάλτα) που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι εγγεγραμμένοι για να ψηφίσουν και είναι ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός από την British, της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Μάλτας πολίτες) που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών και έχουν υποβάλει έντυπο εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Βρετανοί, Ιρλανδοί Κοινοπολιτείας και των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της Κύπρος και Μάλτα) εγγεγραμμένοι για να ψηφίσουν σε συνήθη κατοικία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά απουσιάζουν προσωρινά (για παράδειγμα λόγω εργασίας, διακοπών, σπουδών, υγείας), και είναι ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγγεγραμμένοι για να ψηφίσουν (εκτός των πολιτών της Βρετανίας, της Κύπρου, της Ιρλανδίας και της Μάλτας) σε συνήθη κατοικία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά απουσιάζουν προσωρινά (για λόγους εργασίας, διακοπών, σπουδών, υγείας), οι οποίοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω την ημέρα των εκλογών και έχουν υποβάλει έντυπο εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Βρετανοί πολίτες που ζουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι εγγεγραμμένοι για να ψηφίσουν στο καταλόγους εκλογέων του εξωτερικού.
 • Βρετανοί, Κύπριοι, Ιρλανδοί και πολίτες της Μάλτας ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την ημέρα που υποβάλουν τα έγγραφα υποψηφιότητάς τους.
 • Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητάς τους, των οποίων η διεύθυνση κατοικίας είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Πολίτες της Κοινοπολιτείας με άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή που δεν χρειάζονται άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την ημέρα που υποβάλουν τα έγγραφα υποψηφιότητας τους.