Οι Ευρωεκλογές στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τα συνοπτικά αποτελέσματα των προηγούμενων ευρωπαϊκών εκλογικών αναμετρήσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την πρώτη χρονιά συμμετοχής της Ελλάδας στις Ευρωεκλογές (1981).

Ευρωεκλογές 2014

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ( πίνακας | γράφημα )

♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αιτωλοακαρνανίας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αχαΐας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Ηλείας ( πίνακας | γράφημα )

Ευρωεκλογές 2009

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ( πίνακας | γράφημα )

♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αιτωλοακαρνανίας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αχαΐας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Ηλείας ( πίνακας | γράφημα )

Ευρωεκλογές 2004

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ( πίνακας | γράφημα )

♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αιτωλοακαρνανίας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αχαΐας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Ηλείας ( πίνακας | γράφημα )

Ευρωεκλογές 1999

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ( πίνακας | γράφημα )

♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αιτωλοακαρνανίας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αχαΐας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Ηλείας ( πίνακας | γράφημα )

Ευρωεκλογές 1994

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ( πίνακας | γράφημα )

♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αιτωλοακαρνανίας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αχαΐας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Ηλείας ( πίνακας | γράφημα )

Ευρωεκλογές 1989

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ( πίνακας | γράφημα )

♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αιτωλοακαρνανίας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αχαΐας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Ηλείας ( πίνακας | γράφημα )

Ευρωεκλογές 1984

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ( πίνακας | γράφημα )

♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αιτωλοακαρνανίας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αχαΐας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Ηλείας ( πίνακας | γράφημα )

Ευρωεκλογές 1981

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ( πίνακας | γράφημα )

♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αιτωλοακαρνανίας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Αχαΐας ( πίνακας | γράφημα )
♦   Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Ηλείας ( πίνακας | γράφημα )