Έδρες ανά Κράτος/Μέλος
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κράτος/Μέλος Αριθμός εδρών Κράτος/Μέλος Αριθμός εδρών
Γερμανία1 99 Κροατία2 12
Γαλλία 74 Αυστρία 19
Ηνωμένο Βασίλειο 73 Βουλγαρία 18
Ιταλία 73 Δανία 13
Ισπανία 54 Φινλανδία 13
Πολωνία 51 Σλοβακία 13
Ρουμανία 33 Ιρλανδία 12
Κάτω Χώρες 26 Λιθουανία 12
Βέλγιο 22 Λετονία 9
Τσεχία 22 Σλοβενία 8
Ελλάδα 22 Εσθονία 6
Ουγγαρία 22 Κύπρος 6
Πορτογαλία 22 Λουξεμβούργο 6
Σουηδία 20 Μάλτα 6

1 Ο αριθμός των Γερμανών ευρωβουλευτών θα μειωθεί από 99 σε 96 (που είναι ο μέγιστος αριθμός που επιτρέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας)

2 Η Κροατία κατέστη κράτος/μέλος την 1η Ιουλίου 2013

Ευρωεκλογές 2014: λιγότεροι για περισσότερους

Πόσους ευρωβουευτές θα έχει κάθε χώρα το 2014;

751750 ευρωβουλευτές + ο πρόεδρος


Σε κάθε χώρα αναλογούν τουλάχιστον 6-έδρες και μέχρι 96-έδρες