Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές 1979-2014

Yπόμνημα

  • 1979 - EU9: 9 κράτη-μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία και Ιρλανδία.
  • 1984 - EU10: Τα 9 κράτη-μέλη + Ελλάδα, που εντάχθηκε το 1981.
  • 1989 - EU12: Τα 10 κράτη-μέλη + Ισπανία και Πορτογαλία, που εντάχθηκαν το 1986.
  • 1994 - EU12: 12 κράτη-μέλη.
  • 1999 - EU15: Τα 12 κράτη-μέλη + Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία, που εντάχθηκαν το 1995.
  • 2004 - EU25: Τα 15 κράτη-μέλη + Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος και Μάλτα, που εντάχθηκαν το 2004.
  • 2009 - EU27: Τα 25 κράτη-μέλη + Βουλγαρία και Ρουμανία, που εντάχθηκαν το 2007.
  • 2014 - EU28: Τα 27 κράτη-μέλη + Κροατία, που εντάχθηκε το 2013.

1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2014
BE 91.36 92.09 90.73 90.66 91.05 90.81 90.39 89.64
DK 47.82 52.38 46.17 52.92 50.46 47.89 59.54 56.32
DE 65.73 56.76 62.28 60.02 45.19 43.00 43.30 48.10
IE 63.61 47.56 68.28 43.98 50.21 58.58 58.64 52.44
FR 60.71 56.72 48.80 52.71 46.76 42.76 40.63 42.43
IT 85.65 82.47 81.07 73.60 69.76 71.72 65.05 57.22
LU 88.91 88.79 87.39 88.55 87.27 91.35 90.75 85.55
NL 58.12 50.88 47.48 35.69 30.02 39.26 36.75 37.32
UK 32.35 32.57 36.37 36.43 24.00 38.52 34.70 35.60
EL 81.48 80.59 80.03 73.18 70.25 63.22 52.61 59.97
ES 68.52 54.71 59.14 63.05 45.14 44.90 43.81
PT 72.42 51.10 35.54 39.93 38.60 36.78 33.67
SE 41.63 38.84 37.85 45.53 51.07
AT 67.73 49.40 42.43 45.97 45.39
FI 57.60 30.14 39.43 40.30 39.10
CZ 28.30 28.20 18.20
EE 26.83 43.90 36.52
CY 72.50 59.40 43.97
LT 48.38 20.98 47.35
LV 41.34 53.70 30.24
HU 38.50 36.31 28.97
MT 82.39 78.79 74.80
PL 20.87 24.53 23.83
SI 28.35 28.33 24.55
SK 16.97 19.64 13.05
BG 29.22 38.99 35.84
RO 29.47 27.67 32.44
EU 61.99 58.98 58.41 56.67 49.51 45.47 43.00 42.54