Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2014-2019

EU Commission

Η Επιτροπή αποτελείται από το Σώμα των επιτρόπων το οποίο περιλαμβάνει 28 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Οι Επίτροποι (ένας από κάθε χώρα της ΕΕ) αποτελούν την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η θητεία τους διαρκεί 5 χρόνια. Κάθε Επίτροπος αναλαμβάνει την ευθύνη για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής με σχετική εντολή του Προέδρου της Επιτροπής.

Στη σελίδα παρουσιάζουμε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ρόλους τους σε αυτήν, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίτροποι) 2014-2019