Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ο Europa είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένος να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς το χρήστη, σύμφωνα με τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τη διαφάνεια. Πρόκειται για ένα ύψιστης σημασίας εργαλείο για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, τη νομοθεσία, τα δικαιώματά τους, τις ευκαιρίες απασχόλησης και πολλά άλλα πράγματα που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Οι πολίτες απευθύνονται συχνά στα κέντρα πληροφόρησης EUROPE DIRECT με ερωτήσεις, αιτήματα, και μερικές φορές παράπονα. Εδώ θα βρείτε γρήγορες συνδέσεις για σχετικές πληροφορίες που διατίθενται στον Europa.

Εντός της ενότητας του Europa Πώς λειτουργεί η ΕΕ θα βρείτε συνδέσεις στα τρία κύρια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα:

Θα βρείτε επίσης συνδέσμους σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς:

Άλλες σχετικές συνδέσεις για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση

Εργασία στα όργανα της ΕΕ

Υπάρχει αφθονία πληροφοριών για τους πολίτες που ενδιαφέρονται να εργαστούν για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

Από τη σελίδα των τομέων πολιτικής και τις δραστηριοτήτων της ΕΕ μπορείτε να βρείτε:

Πλήρης κατάλογος των τομέων πολιτικής:

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι πολιτικής

Η πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ είναι διαθέσιμη μέσω της πύλης EUR-lex:

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους από την πύλη Ιθαγένεια της ΕΕ και ελεύθερη κυκλοφορία. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

Η πύλη Η Ευρώπη σου προσφέρει σαφείς, συνοπτικές και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για μια σειρά από σημαντικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες:

Οι πολίτες συχνά θέτουν στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης (EDICs) ερωτήματα για την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, την κινητικότητα των νέων και των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.

Εργασία στο εξωτερικό

Ο Europa έχει συνδέσεις προς:

Η κινητικότητα των νέων

Ο Europa έχει συνδέσεις προς:

Ταξίδια και τα δικαιώματα των επιβατών

Ο Europa έχει συνδέσεις προς:

Ο Europa όχι μόνο έχει ως στόχο να ενημερώσει, αλλά επίσης επιδιώκει να συμμετέχει και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαδραστικός. Οι πολίτες μπορούν να:

Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών 2013

Ένας διαδικτυακός τόπος για το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών 2013 έχει ξεκινήσει, εδώ θα βρείτε:

Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών

H Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών επιτρέπει σε 1 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν άμεσα στην ανάπτυξη των πολιτικών της Ένωσης, προτρέποντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Εδώ θα βρείτε:

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η πύλη Η Ευρώπη σου έχει επίσης ένα ειδικό τμήμα σχεδιασμένο για να βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ακμάσουν. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

  • Έναρξη: εδώ θα βρείτε συνδέσεις με τη νομοθεσία σχετικά με την εκκίνηση επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τα σημεία επαφής για πληροφορίες και βοήθεια,
  • Διαχείριση: πληροφορίες σχετικά με τη λογιστική, τους φόρους, την πρόσληψη και τη διοίκηση του προσωπικού,
  • Επέκταση: συμβουλές για σύναψη εταιρικών σχέσεων και το άνοιγμα υποκαταστημάτων σε όλη την ΕΕ και πέρα από αυτή,
  • Η Αγορά της ΕΕ: Ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τον ανταγωνισμό,
  • Έρευνα & Καινοτομία: πληροφορίες σχετικά με επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της διανοητικής ιδιοκτησίας,
  • Χρηματοδότηση και υποστήριξη: μάθετε πώς να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στήριξη των επιχειρήσεων,
  • Παύση δραστηριότητας: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη μεταβίβαση, την εκκαθάριση και την πτώχευση.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο την Ενιαία Αγορά. Εδώ θα βρείτε:

Θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς το δίκτυο μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες:

Προσφορές, χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις

Το Solvit είναι επίσης εκεί για την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην Εσωτερική Αγορά.

Τελευταίες ειδήσεις και πηγές μέσων ενημέρωσης μπορούν να βρεθούν στα νέα της Επιτροπής.

Εδώ θα βρείτε:

Η Επιτροπή έχει επίσης ένα ειδικό κανάλι στο YouTube που ονομάζεται EUTube.

Ένας αναλυτικός κατάλογος των υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου που παρέχονται από την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να βρεθούν εδώ.

Φυσικά, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Europe Direct για οποιεσδήποτε γενικές ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ.