Ελληνικό Δίκτυο

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε όλα τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Τεκμηρίωσης (European Documentation Centre - EDC), τα Ευρωπαϊκά Κέντρα πληροφόρησης Europe Direct (Europe Direct Information Centres - EDIC) και τις Ομάδες Ειδικών Ομιλητών (EU expert speaker - Team Europe - TE) στην Ελλάδα

.