Ενημέρωση χρηματοδοτικών ευκαιριών και δράσεων

Στη σελίδα αυτή σας παρουσιάζουμε σε πραγματικό χρόνο μια πλούσια συλλογή από χρηματοδοτικές ευκαιρίες/εργαλεία χρηματοδότησης για επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και διαχωρισμένο σε θεματικούς άξονες.

Κάποιες πληροφορίες ενδέχεται να είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα και κάποιες άλλες μόνο στην αγγλική γλώσσα. Αν κάτι σας ενδιαφέρει το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης EuropeDirect Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Πάτρας είναι πάντα πρόθυμο να σας βοηθήσει περαιτέρω. Για τον λόγο αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Θεματικοί άξονες


Επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη

Πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, κοινωνική ένταξη

Πολιτισμός: Υποστηρίζοντας τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και τις δημιουργικές επιχειρήσεις

Ευρωπαίοι πολίτες, Νεολαία και Εθελοντισμός

Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Περιβάλλον

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

Δημόσια Υγεία

Μακροπεριφερειακή Στρατηγική ΕΕ Αδριατικής Θάλασσας & Ιονίου Πελάγους

Επιτροπή των Περιφερειών

Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης