Εκδήλωση από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας για την Βιομηχανική Καινοτομία

Δελτία Τύπου EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 05-03-2019

«Αντιμετωπίζοντας την κρίση - Βιομηχανική Καινοτομία και Παγκοσμιοποίηση της Βιομηχανίας», είναι το κεντρικό θέμα εκδήλωσης που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 το πρωί στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Απόστολος Μακρυκώστας.

Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «European Industry Week 2019». Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα κινηθεί σε τρεις άξονες. Αρχικά θα αναλυθούν οι ευρωπαϊκές πρακτικές και το εθνικό σχέδιο για το μέλλον της βιομηχανίας και την ψηφιακή σύγκλιση. Στη συνέχεια, φορείς της επιχειρηματικότητας θα καταθέσουν την εμπειρία τους και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τα συμπεράσματα και τον σχεδιασμό RIS3.

Η δράση «European Industry Week 2019» είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων του κλάδου της βιομηχανίας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και του δημοσίου τομέα των κρατών μελών, με σκοπό να εξετασθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική ενόψει των σύγχρονων βιομηχανικών και περιβαλλοντολογικών προκλήσεων και να παρουσιαστούν δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σύγχρονη, καθαρή και δίκαιη οικονομία. Προωθεί τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα μέσα από τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και επιδιώκει να αναζωογονήσει τις περιφέρειες και να διαθέσει τις καλύτερες τεχνολογίες για την έξυπνη και καινοτόμο βιομηχανία του μέλλοντος.


Συνημμένα αρχεία

Πρόγραμμα εκδήλωσης